Zoeken in dit blog

zondag 11 april 2021

Aandacht voor ongehoord oproer

Fenomenen rond nepnieuws over schandalen als Obamagate en Pizzagate

Ook tijdens de Franse revolutie was er een oproerige sfeer, zoals op dit schilderij van Eugene Delacroix. Het verbeeldt de vrijheid in de persoon van Marianne, het nationale symbool van Frankrijk, die de revolutionairen aanvoert.

De stofwolken rond het Capitool zijn neergedaald, na de bestorming van 6 januari. Bedaard zijn de gemoederen nog niet. In diverse Europese landen hebben coronamaatregelen tot rellen geleid. Beschuldigingen van leugens vliegen over en weer, terwijl feiten op losse schroeven worden gezet. Hoeveel opstanden komen er nog voordat we het weer over argumenten hebben? Hoe keert de wal het schip of zal het omgekeerd zijn? 

(bron afbeelding: PublicDomainPictures via Pixabay)

Crises rond vertrouwen 

De frequentie van mondiale crises groeit. Na de beurskrach van 1929 kwam die van 1987, waarin de aandelenkoersen wederom kelderden. Tijdens de kredietcrisis van 2008 ontdekten we dat een adequaat geldsysteem berust op vertrouwen. Bij de coronacrisis van 2020 gaat het natuurlijk om gezondheid, maar toch ook om vertrouwen in overheid, media en medische sector. Terwijl deze crisis volop gaande is zijn er tekenen van een informatiecrisis. De maatschappelijke discussie gaat niet meer over meningen, maar over de feiten waarop we die baseren. In dit blog inventariseer ik wat er bekend is over twee cases: de schandalen Obamagate en Pizzagate, waarin de feiten en de samenhang zo helder zijn als een kluwe raffia. 

(bron afbeelding: LeoNeoBoy via Pixabay)

Pak slaag voor een plan

Het lijkt erop dat het raffinement om te manipuleren en de technische mogelijkheden om nieuws te faken (zie bijvoorbeeld Tegenlicht 7 maart), bepalend zijn voor de commotie. In werkelijkheid is er een factor die deze ontwikkeling aandrijft: woede. Alleen vanuit die emotie kunnen deze berichten worden geliked en gedeeld. Symptomen daarvan waren in Nederland al zichtbaar in de referenda vanaf de jaren 90, waarvan de uitslag steeds dwars tegen de officiële koers inging. Zo kregen tegenstanders van de aanleg van een nieuwe metrolijn in Amsterdam in veel opzichten gelijk, maar niet hun zin: de aanleg ging gewoon door. Ook bij het referendum over het verdrag tussen Oekraïne en de EU kregen de overheidsplannen een pak slaag. Voor organisator Geen peil was de campagne een succes, maar dat werd opzij geschoven toen het verdrag een inlegvel kreeg met een een mooie redenering.

Poster van Geen Peil uit 2016.

Arrogantie ontkent gevaar 

Bij burgers ontstaat zo de indruk dat wie geld of mooie woorden gebruikt, overal mee wegkomt. Dit veroorzaakt onmacht en woede die zich kanaliseert in een stem op politieke partijen die beloven wantoestanden aan te pakken, uit naam van het volk. Het mooie vooruitzicht is dat zo de arrogantie van de macht wordt gesaboteerd. Omdat arrogantie vaak leidt tot ontkenning van gevaar, beseffen machthebbers niet dat zij de weerstand tegen hun eigen beleid blijven voeden. Helaas voor de strijders voor het volk is denkbaar dat zij zelf ook verslaafd raken aan de roes van arrogantie. Daarmee zouden zij veel verwarring stichten bij hun aanhang. 
(bron afbeelding:
Michael Schüller via Pixabay)

Obamagate in alle kranten

Een boegbeeld van deze strijders is de Amerikaanse ex-president Donald Trump. Zes maanden voor de verkiezingen van 2020 introduceerde hij tijdens een persconferentie het begrip Obamagate: een complot om Trumps presidentschap te ondermijnen. Dit zou de grootste politieke misdaad vormen in de Amerikaanse geschiedenis. Toen een journalist vroeg wat er aan de hand was, luidde het antwoord van Trump dat dit in bijna alle kranten had gestaan. De media die hij vaak beschuldigde van nepnieuws, hadden er dus aandacht aan besteed.  

(bron afbeelding: janeb13 via Pixabay)

Afluisteren Obama 

Het is nooit bekend geworden om welke publicaties het zou gaan. Een artikel in het AD beschrijft de feiten, voor zover bekend: het afluisteren van ex-veiligheidsadviseur Michael Flynn door Obama. Ook de alternatieve website De Blauwe Tijger haalt weinig feiten boven water. Ex-talkshowpresentator Robert Jensen negeert het onderwerp helemaal: Obamagate ontbreekt in de onderwerpen van zijn podcasts, ook al noemt hij Trump heel vaak. Het ziet ernaar uit dat Obamagate niet zo groot is geworden als Trump verwachtte. 

De campagne van Robert Jensen voor zijn nieuwswebsite op de gevel van een opticiën op de Coolsingel in Rotterdam.

Pedo's in een pizzeria 

Veel bekender is het schandaal Pizzagate: in de kelder van een pizzeria in New York zouden kinderen zijn geofferd en misbruikt. Het is denkbaar dat Jeffrey Epstein daar Harvey Weinstein tegenkwam en dat ze iets hebben bekokstoofd boven een bord spaghetti, terwijl achter een ander tafeltje Michael Cohen en Roger Stone hoofdschuddend toekeken. Enerzijds is vastgesteld dat de pizzeria geen kelder heeft, waardoor de grondslag van het verhaal wegvalt. Al kan daar tegen ingebracht worden dat de kelder niet ontbreekt, maar onzichtbaar is gemaakt. Wat de verdenking oproept dat er van alles verborgen wordt gehouden. 

(bron afbeelding: leticia_mellos via Pixabay)

Eerder kindermisbruik

Het verhaal over kindermisbruik door tegenstanders is klassiek. Toen de Romeinen Carthago wilden veroveren werd dit gerechtvaardigd door te stellen dat de bewoners van deze stad kinderoffers brachten aan god Baäl. Door de eeuwen heen bleef kindermisbruik een schrikbeeld om groepen in diskrediet te brengen. Zo riepen de nazi's dat joden zich hiermee bezighielden.  

In het schilderij 'Het offer van Abraham' verbeeldt Rembrandt
een bijbelverhaal uit Genesis 22 over Abraham
die dacht dat hij zijn zoon Isaac moest offeren.

Seks met varkens 

Momenteel wordt seksueel misbruik toegeschreven aan een linkse elite in VS, waarvan de Democratische partij en de filmindustrie van Hollywood exponenten zijn. Gezegd kan worden dat de democraten intern eenmalig deze praktijken hebben toegepast. Als president bracht Lyndon Johnson in de jaren zestig zijn tegenkandidaat binnen de partij in het nauw door te zeggen dat hij seks had met varkens

Pedoschandalen in Nederland 

Over premier Mark Rutte is beweerd dat hij deel uitmaakte van het pedonetwerk van Marc Dutroux, dat was loos alarm. Ernstig waren de signalen die onderzoeksjournalisten van Argos (Human VPRO) over pedoseksuele praktijken aan het licht hebben gebracht. Er zijn volgens de makers opvallende overeenkomsten in de locaties en in namen van daders die door slachtoffers onafhankelijk van elkaar zijn genoemd.

Redacteur Sanne Terlingen van Argos aan het woord over haar indrukken bij het maken van deze uitzending.

Aandacht voor ieders beleving

Er moet snel duidelijkheid komen over wat zich heeft afgespeeld, iedereen verlangt naar herstel van de rechtsorde. Uit compassie met de slachtoffers is te hopen dat er serieuze aandacht komt voor hun verhaal, in de rechtszaal en in alle soorten media. Om te vragen naar de beleving van degenen die zelf nooit iets dergelijks hebben meegemaakt heb ik een peiling gemaakt rond de thema's van dit blog. Na het invullen krijg je de (voorlopige) uitslag te zien. Dank voor je medewerking.

Naschrift: dit artikel bespreekt wat zich op macroniveau afspeelt in de samenleving aan emoties rond schandalen, met name Obamagate en Pizzagate. Het gelijktijdig uitgekomen blog Infocalyps: WERKELIJK (of) WAAR? behandelt wat we als individu hieraan kunnen doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten